Фамилия (англ) Фамилия (рус) Имя Годы жизни
ZICHENKOFF ЗИЧЕНКОВА-ТИХОНРАВОВА Раиса Петровна 1893 1967
Кладбище Код кладбища и ряд
Сербское кладбище близ Сан-Франциско SF 61
Описание
портрет
Фото
Могила/надгробие ЗИЧЕНКОВА-ТИХОНРАВОВА Раиса Петровна