Фамилия (рус)  Фамилия (англ)  Имя Годы жизни Ряд  Фото Описание
ЧАШИНА CHASHIN Варвара П. 1907 1953 Hel 60 2797
ЧАШИНА CHASHIN Zinaida 1900 1987 Hel  7166
ЧЕЛИЩЕВ CHELISCHEFF Gordi 1910 1971 Hel 15 456
ЧЕЛИЩЕВА TCHELISTCHEFF Светлана Яковлевна 1893 1954 Hel 18 581 портрет «Жене и матери»